The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Facköversättning och auktoriserad översättning från tyska till svenska

Här kan beställa en kvalitetssäkrad översättning från tyska till svenska inom juridik, finans och ekonomi, medicin och teknik. ISO 17100 certifierad översättningsbyrå.

Professionell facköversättning från tyska till svenska

Kvalitén på en översättning beror huvudsakligen på översättarens kvalifikationer och därför använder vi endast universitetsutbildade översättare med kompetens inom det ämnesområde de översätter. Vi utför specialiserad facköversättning från tyska till svenska inom juridik, finans medicin och teknik.

Auktoriserad översättning från tyska till svenska

När du beställer en auktoriserad översättning från tyska till svenska hos oss så utförs den av en i Sverige av Kammarkollegiet auktoriserad översättare. Auktoriserad översättning från tyska utförs huvudsakligen inom juridik, finans och ekonomi men kan också tillämpas på en text inom teknik även om detta är mindre vanligt.

Kvalitetssäkrad översättning från tyska

Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå tillämpar vi de principer som föreskrivs i vår certifiering dvs. med mindre kunden inte önskar det så korrekturläses alla översättningar innan leverans.
Användning av terminologidatabaser
För att uppnå bästa resultat så upprättar vi så långt möjligt en terminologidatabas med kundspecifik terminologi innan en översättning påbörjas. För att denna skall bli så bra som möjligt behöver vi referensmaterial och ju mer material ju bättre blir databasen.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess, och därför arbetar all vår personal under sekretessavtal.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du kan få din offert och beställa din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på översättning av texter och dokument direkt online.