The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Vi översätter dina medicinska journaler

Översättning av medicinska journaler utförd av ISO 17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå.

Medicinsk översättning är ett av de fackområden som ställer mycket höga krav på kunskap och kompetens från såväl projektledare som översättare och det är inte så svårt att förstå varför. Texterna innehåller en mycket specifik terminologi och en felöversättning påverkar individer direkt på ett sätt som kan vara helt avgörande – ja, det kan till och med betyda liv eller död. Självklart kräver sådana texter specialistkunskaper samt en mycket fokuserad och professionell insats från alla inblandade.

Specialiserad översättning av medicinska journaler till 25 språk

The Native Translator är sedan 2005 specialiserad på kvalificerad medicinsk översättning kan utöver att hjälpa dig med att översätta medicinska journaler också översätta i stort sett allt inom fackområdet medicin och farma t.ex. webbtexter, labbrapporter, bipacksedlar, produktblad, presentationsmaterial och analyser. Vi arbetar med kvalificerad medicinsk översättning mellan de 25 största språken och översätter t.ex. medicinska jounaler från svenska till engelska, tyska, franska, spanska, italienska och ytterligare 20 språk.

Våra medicinska facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • specialiserad på medicinsk översättning
  • enbart översätter till sitt modersmål

ISO 17100 en branschspecifik certifiering för översättningsbyråer

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 en certifierad översättningsbyrå och från 2015 enligt ISO 17100. ISO 17100 skiljer sig från t.ex. ISO 9000 då den inte huvudsakligen fokuserar på de administrativa processerna utan lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen. En del av den består av kravet på korrekturläsning, eller revision av alla översättningar. Denna skall göras av en översättare som har samma kompetens inom ämnesområdet som den som översatte texten och dessutom hos oss ha målspråket som modersmål något som är ett krav vi ställer på samtliga våra översättare.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid projektledare tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument. Laddar du upp dina dokument i vår Opens internal link in current windowportal så får du din offert omgående

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.