The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionella medicinska översättningar

Facköversättning inom medicin och medicinteknik

Vi utför medicinska facköversättningar för medicin & farmaindustrin men också privatpersoner av t.ex. avhandlingar, laboratorierapporter, patientjournaler, bruksanvisningar, kliniska studier och medicinska webbsidor.

Medicinska översättningar – vad är det?

Medicinska översättningar omfattar allt från läkemedelsinformation och anvisningar om olika medicinska hjälpmedel till bipacksedlar och avhandlingar, rapporter från kliniska studier till reklamtexter för både broschyr och webb.

Vad bör man tänka på vid medicinska översättningar?

Medicinska texter, med undantag av de allra enklaste, kräver alltid en översättare som har själv studerat medicin eller som har en specialistutbildning inom medicinsk översättning. Vi använder alltid översättare som är specialiserade på kvalificerad medicinsk översättning.

Facköversättning av medicinska texter och dokument till 25 språk

Vi översätter inte enbart medicinska journaler utan i stort sett allt inom fackområdet medicin och farma bl.a. labbrapporter, bipacksedlar, produktblad, presentationsmaterial och webbmaterial. Vi arbetar med kvalificerad medicinsk översättning mellan de 25 största språken och översätter t.ex. medicinska texter mellan svenska och engelska, tyska, franska, spanska, italienska och ytterligare 20 språk.

Våra medicinska facköversättare översätter till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en medicinsk översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

ISO 17100 en branschspecifik certifiering för översättningsbyråer

The Native Translator är sedan 2010 en certifierad översättningsbyrå och från 2015 enligt ISO 17100. ISO 17100 skiljer sig från t.ex. ISO 9000 då den inte huvudsakligen fokuserar på den rent administrativa processen utan lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen. En del av den består av definition av hur översättare skall väljas ut,  kravet på korrekturläsning, eller revision av alla översättningar mm.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid projektledare tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument. Laddar du upp dina dokument i vår Opens internal link in current windowportal så får du din offert omgående

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.