The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översättning av medicinska dokument och texter mellan 25 språk

The Native Translator utför professionell medicinsk översättning av dokument och texter direkt över internet. Våra medicinska översättningar utförs av erfarna facköversättare med lång erfarenhet av medicinsk översättning. De har en djupgående ämneskompetens och kan terminologin. Med över 1 500 specialiserade medicinska översättare kan vi hantera både stora och mångspråkiga projekt inom de flesta av medicinens specialområden.

Medicinsk översättning av alla typer av dokument

Vi översätter till exempel avhandlingar, bipacksedlar, bruksanvisningar/manualer till medicinsk utrustning, dokument för kliniska studier, medicinska rapporter, patientjournaler, doseringsetiketter, farmaceutiska patent, forskningsprogram, rättsmedicinska protokoll, medicinska läroböcker, medicinska studier, webbplatser och medicinvetenskapliga artiklar.

Kvalitet du kan lita på

Att välja rätt översättningsbyrå och översättare är avgörande för ett bra resultat. Översättaren måste utöver mycket goda språkkunskaper också ha specialistkunskap inom det ämnesområde som skall översättas. Som beställare är det tryggt att veta att vi är certifierade och kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending email e-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera högkvalitativ medicinsk facköversättning direkt över internet.