The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Medicinsk översättning till och från ryska

Professionell medicinsk och farmakologisk översättning till och från ryska direkt online utförd av The Native Translator en ISO17100 kvalitetscertifierad medicinsk översättningsbyrå.

Vi har utfört kvalificerad medicinsk och farmakologisk översättning till och från ryska sedan 2005 och översätter och lokaliserar dagligen medicinska dokument och texter men också kontrakt/avtal och marknadsföringsmaterial etc. för flera av Europas mest namnkunniga pharma och medicintekniska företag.

Medicinska facköversättningar ställer stora krav på kompetens

Medicinsk översättning ställer mycket stora krav på noggrannhet och kompetens hos den medicinska översättaren. Våra medicinska översättningar till och från ryska utförs alltid av kvalificerade medicinska översättare eller läkare med expertis inom det specifika medicinska området. Med över 1 500 specialiserade medicinska facköversättare hanterar vi stora och mångspråkiga projekt inom medicinens alla specialområden.

Översättning av dokument och texter inom medicin och farmakologi till och från ryska

Medicinska översättningar är ett stort och mycket brett ämnesområde och omfattar allt från avhandlingar, kliniska studier, journaler till hemsidor och t.ex. medicinska läroböcker.

Som exempel översätter vi: avhandlingar, bipacksedlar, bruksanvisningar/manualer till medicinsk utrustning, dokument för kliniska studier, medicinska rapporter, patientjournaler, doseringsetiketter, farmaceutiska patent, forskningsprogram, rättsmedicinska protokoll, medicinska läroböcker, webbplatser och vetenskapliga artiklar.

De texter och dokument vi översätter är alltid målgruppsanpassade så att texten är lättläst och lättförståelig när den är avsedd för en bredare publik.

Kvalitet du kan lita på

The Native Translator som är en del av The Translator Group är certifierad enligt ISO17100 en kvalitetscertifiering för översättningsbyråer. Vårt arbete kontrolleras regelbundet av Austrian Standards som är certifierande auktoritet, detta ger dig som kund trygghet.

Sekretess

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet.

För mer information kan ni kontakta oss på Opens window for sending emaile-post.

Du kan få din offert på under 1 minut och beställa din översättning här direkt online « visa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå specialiserad på översättning av bl.a. medicinska texter och dokument.