The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Medicinsk facköversättning till och från kinesiska

Kvalificerad medicinsk, medicinteknisk och farmakologisk översättning till och från kinesiska utförd av The Native Translator en ISO17100 kvalitetscertifierad medicinsk översättningsbyrå.

Vi har arbetat med kvalificerad medicinsk, medicinteknisk och farmakologisk översättning sedan 2005 bl.a. till och från kinesiska och översätter och lokaliserar dagligen medicinska texter och dokument men också kontrakt, avtal och marknadsföringsmaterial etc. för många av Europas mest namnkunniga pharma och medicintekniska företag.

Medicinska facköversättningar ställer stora krav på kompetens

Medicinsk översättning ställer generellt mycket stora krav på kompetens och noggrannhet hos den medicinska översättaren. Våra medicinska översättningar till och från kinesiska utförs därför alltid av kvalificerade medicinska facköversättare eller språkutbildade läkare med expertis inom det aktuella medicinska området. Med över 1 500 specialiserade medicinska översättare hanterar vi ofta mycket stora och mångspråkiga projekt inom medicinens alla specialområden.

Översättning av dokument och texter inom medicin och farmakologi till och från kinesiska

Medicinska översättningar är ett stort och mycket brett ämnesområde och omfattar allt från avhandlingar, kliniska studier, patientjournaler till marknadsföringsmaterial som t.ex. medicinska webbplatser.

Som exempel översätter vi: avhandlingar, bipacksedlar, bruksanvisningar/manualer till medicinsk utrustning, dokument för kliniska studier, medicinska rapporter, patientjournaler, doseringsetiketter, farmaceutiska patent, forskningsprogram, rättsmedicinska protokoll, medicinska läroböcker, webbplatser och vetenskapliga artiklar.

De dokument och texter vi översätter är alltid målgruppsanpassade så att texten är lättläst och lättförståelig när den är avsedd för en bredare publik.

Kvalitet du kan lita på

The Native Translator som är en del av The Translator Group, en global översättningsbyrå med säte i utanför Zürich i Schweiz, är kvalitetscertifierad enligt ISO17100 en certifiering specifikt för översättningsbyråer. Vårt arbete kontrolleras regelbundet av Austrian Standards som är certifierande auktoritet, detta ger dig som kund trygghet.

Sekretess

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid mycket noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet. Samtliga medarbetare är omfattade av ett sekretessavtal.

För mer information kan ni kontakta oss på Opens window for sending emaile-post.

Du kan få din offert på under 1 minut och beställa din översättning här direkt online « visa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå specialiserad på översättning av medicinska texter och dokument.