The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Medicinsk facköversättning till och från franska

The Native Translator är en ISO17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå som utför kvalificerade medicinska översättningar bl.a. till och från franska.

Vi har arbetat med fransk medicinsk översättning sedan 2005 och översätter och lokaliserar dagligen medicinska dokument och texter men också kontrakt/avtal och hemsidor etc. för ett stort antal av Europas mest namnkunniga pharma och medicintekniska företag. Sammanlagt så erbjuder vi medicinsk översättning mellan franska och 140 språk.

Medicinska översättningar ställer mycket stora krav på kompetens

Kvalificerad medicinsk översättning ställer utomordentligt höga krav på noggrannhet och medicinsk kompetens hos översättaren. Våra medicinska översättningar till och från franska utförs alltid av kvalificerade medicinska facköversättare eller läkare med expertis inom det specifika medicinska området. Med över 1 500 specialiserade medicinska facköversättare kan vi hantera både stora och mångspråkiga projekt inom de flesta av medicinens specialområden.

Översättning av texter inom medicin och farmakologi

Medicinska översättningar är ett stort och brett ämnesområde och omfattar allt från forskningsrapporter, bipacksedlar till hemsidor och annat informationsmaterial.

Vi översätter till exempel avhandlingar, bipacksedlar, bruksanvisningar/manualer till medicinsk utrustning, dokument för kliniska studier, medicinska rapporter, patientjournaler, doseringsetiketter, farmaceutiska patent, forskningsprogram, rättsmedicinska protokoll, medicinska läroböcker, medicinska studier, webbplatser och medicinvetenskapliga artiklar.

Kvalitet du kan lita på

Att välja rätt medicinsk översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat. Många översättningsbyråer hävdar att de följer en viss standard t.ex. EN-15038, en utgången standard, några följer den nya ISO17100 men vi menar att det är stor skillnad på att vara certifierad och att följa en standard. The Native Translator som är en del av The Translator Group är certifierad enligt ISO17100 och vårt arbete kontrolleras regelbundet av Austrian Standards som är certifierande auktoritet.

Sekretess

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet och vi tecknar gärna sekretessavtal (NDA) för uppdrag som kräver det.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på e-post.

Du kan få din offert och beställa din översättning här direkt online « visa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå specialiserad på översättning av bl.a. medicinska texter och dokument till och från franska direkt online.