The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Kvalificerad medicinsk översättning till och från engelska

The Native Translator är en ISO17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå som utför kvalificerad medicinsk översättning från svenska till engelska och engelska till svenska.

Behöver du en översättning från svenska till engelska av en medicinsk facktext eller en vetenskaplig publikation? Vi har lång erfarenhet och översätter och lokaliserar dagligen medicinska dokument och texter för ett stort antal av Europas mest namnkunniga pharma och medicintekniska företag. Vi utför medicinsk översättning mellan svenska och engelska men också till 100 andra språk.

Medicinska översättningar 

Kvalificerad medicinsk översättning ställer utomordentligt höga krav på noggrannhet och medicinsk kompetens hos översättaren. Våra översättningar utförs alltid av kvalificerade facköversättare eller läkare med expertis inom det specifika medicinska området. Våra översättare är flytande på svenska och har engelska som modersmål.

Översättning av texter inom medicin och farmakologi

Medicinska översättningar är ett stort och brett ämnesområde och omfattar allt från forskningsrapporter till patientinformation. Nedan är listat några av de olika slags medicinska texter och dokument vi översätter.

 • Bipacksedlar
 • Doseringsetiketter
 • Forskningsrapporter
 • Licensavtal
 • Läkemedelsbroschyrer
 • Marknadsföringsmaterial
 • Medicinsk utrustning
 • Medicinska rapporter
 • Medicinska studier
 • Medicinska publikationer
 • Patentansökningar
 • Patientinformation
 • Pressmeddelanden
 • Resultat av kliniska prövningar
 • Utbildningsmaterial
 • Medicinska webbsidor

Kvalitet du kan lita på

Att välja rätt medicinsk översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat. The Native Translator som är en del av The Translator Group är kvalitetscertifierad enligt ISO17100 och vårt arbete kontrolleras regelbundet av Austrian Standards som är certifierande auktoritet.

De översättningar som vi levererar är av mycket hög kvalitet och är färdiga att använda eller publicera. Med mycket hög kvalitet menar vi att texterna är korrekta språkligt, stilistiskt och facktekniskt och med en enhetlig användning av uttryck, begrepp, ord och förkortningar. Språket är lättläst och lätt för målgruppen att förstå och idiomatiskt korrekt.

Sekretess

Vi är vana vid att hantera känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet i vårt arbete och vi tecknar sekretessavtal för uppdrag som kräver det.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på e-post.

Du kan få din offert och beställa din översättning här direkt online « visa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå specialiserad på översättning av bl.a. medicinska texter och dokument direkt online.