The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Medicinsk översättning utförd av en medicinska specialistöversättare

Vi är en av Europas största leverantörer av medicinsk översättning för sjukvården, den medicintekniska industrin och bolag inom bioteknik och farmakologi.

Vi ställer mycket höga krav på våra översättare och deras kunskaper. De har expertkunskaper inom ämnet och kan terminologin oavsett om det gäller kirurgi, klinisk diagnostik, veterinärmedicin, farmakologi eller något annat. Du kan lita på att vi har rätt kompetens och översättare som kan producera målgruppsanpassade kvalificerade medicinska översättningar.

Våra medicinska facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Målgruppsanpassade översättningar för medicinalindustrin

Vi utför även medicinska översättningar avsedda för en bredare målgrupp i form av marknadsföringsmaterial, informationsblad, produktbeskrivningar, pressmeddelanden och medicinska hemsidor.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalificerad medicinsk översättning.