The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Juridisk översättning till och från engelska

Juridiska översättningar till och från engelska skall utföras av auktoriserade translatorer eller specialiserade juridiska facköversättare med målspråket som modersmål.

De översättare vi använder är specialiserade inom engelsk juridik och kan juridisk terminologi, många med en jur.kand. och flera är praktiserande advokater. Vi översätter avtal, domar, registerutdrag, försäkringshandlingar och andra juridiska dokument för bl.a. advokatbyråer och företag men också för privatpersoner.

Snabba engelska juridiska översättningar

The Native Translator är en dygnsöppen ISO certifierad online översättningsbyrå specialiserad på att leverera snabba högkvalitativa juridiska översättningar till och från engelska. Vi har översättningsteam placerade runt omkring i världen vilket gör att vi oavsett tid på dygnet snabbt kan starta upp brådskande projekt. För mycket stora projekt rekommenderar vi att ni kontaktar vår företagsservice Opens external link in new windowThe Business Translator.

Konfidentiell hantering

Som kund hos oss kan du vara helt trygg med hanteringen av dina dokument. Sekretess är en självklarhet och vi tecknar sekretessavtal för uppdrag som kräver det.

Kvalitetsgaranti

Våra översättare och translatorer har en universitetsutbildning som översättare och lång erfarenhet av juridisk översättning. De jobbar i enlighet med Kammarkollegiets ”God Translatorsed” och hela vår organisation är certifierad enligt ISO17100 med Austrian Standards som certifierande auktoritet. Austrian Standards är den organisation som definierade EN.15038 den standard som lett fram till en ISO standard.

De översättningar som vi levererar är av mycket hög kvalitet och är färdiga att använda eller publicera. Med mycket hög kvalitet menar vi att texterna är korrekta språkligt, stilistiskt och facktekniskt och med en enhetlig användning av uttryck, begrepp, ord och förkortningar. Språket är lättläst och lätt för målgruppen att förstå och idiomatiskt korrekt.

Auktoriserad engelsk översättning

Det är ofta nödvändigt att översättningen utförs av en auktoriserad översättare eller translator som den skyddade yrkestiteln heter. Vi använder alltid översättare som är auktoriserade/certifierade i det land där översättningen skall användas.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending email e-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « visa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad juridisk översättningsbyrå specialiserad på översättning av juridiska texter och dokument.