The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell facköversättning inom juridik, medicin, teknik och finans

Vi utför specialiserad facköversättning inom juridik, medicin, teknik och finans i över 600 språkkombinationer direkt online. Våra översättningar utförs av universitetsutbildade auktoriserade översättare och facköversättare med lång erfarenhet.

Vi väljer våra översättare med omsorg och är noga med att den översättare vi väljer för ett specifikt uppdrag har lång erfarenhet och en passande kunskapsprofil och inom just det begärda fackområdet. Din översättning kommer därmed att genomföras av en översättare som har djupgående ämneskompetens och kan terminologin.

Vi arbetar med alla typer av översättning:

  • auktoriserad översättning
  • ekonomisk/finansiell översättning
  • juridisk översättning
  • medicinsk översättning
  • teknisk översättning
  • översättning av reklam-, marknadsförings- och informationsmaterial

Vi är en kvalitetscertifierad översättningsbyrå

Som en av få i Skandinavien verksamma översättningsbyråer är vi kvalitetscertifierade enligt ISO17100. Med över 5 000 översättare är vi en av de ledande översättningsbyråerna i Europa och erbjuder en unik kompetens och förmåga när det gäller större och mångspråkiga projekt.

Kvalitet du kan lita på

Att välja rätt översättningsbyrå och översättare är avgörande för ett bra resultat. Översättaren måste utöver mycket goda språkkunskaper också ha specialistkunskap inom det ämnesområde som skall översättas. Som beställare är det tryggt att veta att vi är certifierade och kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.
Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera högkvalitativ facköversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.