The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell dansk översättning

Auktoriserad översättning samt facköversättning från danska till svenska och från svenska till danska samt mellan danska och fler än 30 andra språk inom juridik, finans, medicin samt teknik.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad global översättningsbyrå och med fler än 5 500 professionella översättare en av de ledande översättningstjänsterna online. Vi inriktar oss bl.a. på de skandinaviska språken, och då också det danska. Våra översättare är universitetutbildade och arbetar branschspecifikt dvs din översättning kommer att göras av en professionell översättare som har fackkunskap inom just ditt ämnesområde och kan terminologin. Vi utför översättningar till och från danska åt företag, myndigheter men också privatpersoner över ett brett utbud av specialistområden.

Auktoriserad översättning till och från danska

Oavsett ämnesområde och storlek på ditt projekt så har vi auktoriserade danska översättare med relevant kunskap och erfarenhet inom just ditt område. Vi utför auktoriserad översättning från svenska till danska och danska till svenska men också mellan danska och över 30 andra språk. När det gäller alla former av juridiska dokument som avtal, kontrakt, betyg, domar etc. samt de flesta typer av finansiella dokument så måste dessa i de flesta fall översättas av en auktoriserad översättare till eller från danska för att accepteras av motparten om denna är en myndighet, domstol, ett universitet samt i de flesta tillfällen då det gäller kontrakt och avtal.

Vi utför våra auktoriserade översättningar i det land där översättningen skall användas

Vi tillhandahåller auktoriserade översättare mellan danska och över 30 av de största språken och naturligtvis utför vi auktoriserade översättningar från svenska till danska och danska till svenska. Vi använder så långt möjligt översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige av den orsaken att Danmark från den 1 januari 2016 inte längre har ett system för auktorisation av översättare. Däremot så anses de översättare som då var auktoriserade fortfarande att vara det och deras översättningar behandlas i Danmark som om de vore auktoriserade eller bekräftade som den nya termen är i Danmark. Generellt så använder vi alltid översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas för att du som kund aldrig skall ha problem med få din översättning accepterad, dvs om du ber om en auktoriserad översättning från danska till engelska och denna skall användas i USA så kommer den att göras av en av våra översättare som är certifierad i USA. Du sparar därmed både tid och pengar.

Vi utför facköversättning till och från danska inom nedanstående ämnesområden:

 • Översättning inom finans och ekonomi
 • Juridisk översättning
 • Marknadsföring och PR
 • Medicin- och pharma
 • Samhällsvetenskapliga texter och dokument
 • Teknologi

Nedan är några av de språkkombinationer vi oftast arbetar med.

 • Danska till svenska och svenska till danska
 • Danska till norska och norska till danska
 • Danska till engelska och engelska till danska
 • Danska till tyska och tyska till danska
 • Danska till franska och franska till danska
 • Danska till ryska och ryska till danska
 • Danska till polska och polska till danska
 • Danska till spanska och spanska till danska

Kvalitetssäkrad översättning i enlighet med ISO 17100

Vi är kvalitetscertifierade sedan 2011 och från 2015 enligt den då nya ISO standarden ISO 17100. Att vara ISO certifierad innebär att vi tagit kostnaden och det stora arbetet att dokumentera och kvalitetssäkra alla våra procedurer, allt från krav på och rekrytering av översättare till kvalitetssäkring av varje individuell översättning som vi utför. Som exempel kan vi nämna att vi enbart använder universitetsutbildade professionella heltidsöversättare med specialisering inom det ämnesområde de översätter. Samtliga översättningar korrekturläses av en andra översättare med samma kvalifikationer som den som genomförde översättningen. Att vi lever upp till kriterierna i vår certifiering kontrolleras löpande av den organisation som certifierade oss. Att vi är en kvalitetscertifierad översättningsbyrå danska innebär också att vi lämnar kvalitetsgaranti på de översättningar som vi genomför.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vad kostar en översättning

Ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsteröversättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en översättning till eller från danska. Du kan beställa en översättning och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och Apple Pay.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post, vi försöker att svara inom 30 minuter.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till och från danska direkt över internet.