The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Auktoriserad översättare tyska

Auktoriserad översättning av dokument från svenska till och från tyska. The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå för översättningar till och från tyska.

Vi utför auktoriserad översättning av bl.a. kontrakt och avtal, betyg, intyg, födelseattester, vigselbevis, domar, dödsattester, rapporter, årsredovisningar, polisutredningar, stämningar och lagtexter från svenska till tyska och tyska till svenska.

Vad är en auktoriserad översättare till tyska?

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som är gjord av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta yrkestiteln. En auktoriserad översättare tyska har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet efter att ha genomgått ett kompetensprov. Notera att en översättare auktoriserad från tyska till svenska inte automatiskt är auktoriserad från svenska till tyska utan måste genomgå kompetensprov också i denna riktning för att få auktorisation. I de tysktalande länderna är det domstolarna som auktoriserar översättare och dessa kallas då vereidigter Übersetzer.

När krävs det en auktoriserad översättning

En auktoriserad översättning krävs när dokumentet kommer att lämnas till en myndighet, universitet eller användas i offentlig förvaltning. Exempel på sådana dokument är; personbevis, vigselbevis, dödsfallsintyg, registerdokument, domar, stämningar och liknande.

Auktoriserad översättning från svenska till tyska

Om du beställer en auktoriserad översättning från svenska till tyska hos oss så använder vi en översättare som är auktoriserad av domstol i mottagarlandet (Tyskland, Österrike eller Schweiz) en sk. vereinigte übersetzer. Fördelen med detta är att om dokumentet skall användas i dessa länder så behövs ingen apostille som bekräftar att översättaren är auktoriserad. För att en översättning som är gjord av en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare till tyska skall accepteras utanför Sverige krävs att den förses med en Öppnar extern länk i nytt fönsterapostille hos notarius publicus för att bekräfta att översättaren är auktoriserad.

Auktoriserad översättning från tyska till svenska

När det gäller auktoriserad översättning från tyska till svenska så använder vi alltid en översättare som är auktoriserad från tyska till svenska av Kammarkollegiet. Orsaken är naturligtvis som beskrivits ovan att då behövs det inte heller någon apostille som visar att översättaren är auktoriserad. Notera att en översättare auktoriserad från tyska till svenska inte automatiskt är auktoriserad från svenska till tyska utan måste genomgå kompetensprov också i denna riktning för att få auktorisation.

Hur kan jag se att en översättning är auktoriserad

Både i Sverige och i den tysktalande världen så stämplar och signerar översättaren sin översättning till skillnad från i de anglosaxiska länderna där översättaren skriver en deklaration där han eller hon under straffansvar bekräftar att översättningen är korrekt.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp ditt dokument här får du en offert på en översättning till/från tyska direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning direkt över internet.