The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Här kan du beställa en auktoriserad översättning direkt online

Auktoriserad översättning av juridiska och finansiella dokument utförd av översättare auktoriserade av Kammarkollegiet sk. auktoriserade translatorer.

Jurdiska dokument såsom betyg och intyg, domar, kontrakt och avtal, försäkringsbesked, dödsfallsintyg, testamenten, födelseattester, vigselbevis, körkort och andra officiella dokument måste i stort sett alltid översättas av en en auktoriserad översättare. En auktoriserad översättning kan enkelt identifieras då den har stämplats med Kammarkollegiets stämpel och daterats och signerats av translatorn. Translatorn intygar med sin stämpel och signatur att översättningen överensstämmer med originalet.

Vi utför auktoriserad översättning till fler än 30 språk

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och vi har specialiserat oss på att utföra auktoriserad juridisk och finansiell översättning åt företag, internationella organisationer men också privatpersoner. Hos oss kan du beställa en auktoriserad översättning direkt online, en översättning gjord av en svensk av Kammarkollegiet auktoriserad översättare mellan svenska och över 30 av de större språken men också det som utanför Sverige motsvarar en auktoriserad översättning ofta kallad certifierad översättning mellan andra språk. Översättningen är då utförd av en översättare som auktoriserats i utlandet. Utanför Sverige är det ofta domstolarna eller som i t.ex. Norge där det är Handelshögskolan i Bergen som auktoriserar översättare.

VÅRT LÖFTE TILL DIG SOM KUND

Kvalitetsgaranti

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland världens översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev certifierade och då enligt EN-15038, den första för översättningsbyråer specifika certifieringen. När denna 2015 avlöstes av ISO 17100 var vi nummer 7 i Europa att bli certifierad enligt den nya ISO standarden. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Här kan du läsa mer om våra Opens internal link in current windowcertifieringar.

Att beställa en översättning skall vara enkelt och smidigt

Vi vill att våra företagskunder skall uppfatta oss som en ”intern resurs”, det skall vara lätt och smidigt att kontakta oss och också att beställa en översättning. Vi finns tillgängliga dygnet runt, hanterar alla typer av dokument i alla format och kan också hjälpa till med layoutarbete. Vi har en egen DTP avdelning som hanterar den här typen av uppdrag. Opens window for sending emailKontakta oss för en offert.

Rätt pris på översättning

Vi menar att vi är en av de billigaste översättningsbyråerna verksamma i Sverige idag. Genom en effektiv organisation så har vi kunnat pressa våra priser utan att kompromissa med kvaliteten. Vi ställer stora krav på våra översättare och samtliga är universitetsutbildade. De har målspråket som modersmål och är kvalificerade facköversättare och auktoriserade översättare med lång arbetslivserfarenhet. Du kan få en snabb Opens internal link in current windowoffert online

Sekretess

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet för oss. Vid behov tecknar vi gärna ett NDA (sekretessavtal) med dig som uppdragsgivare. 

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver mer information.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning direkt över internet.