The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Den ledande ungerska översättningstjänsten online

The Native Translator är en av branschledarna inom professionell dokumentöversättning online. Bland de språk vi hanterar finns ungerska, eller magyar som är det ungerska namnet på språket. Termen används även i det engelska språket där det refererar till det ungerska folket som etnisk grupp.

Språket har omkring 16 miljoner inhemska talare, varav omkring 10 miljoner bor i dagens Ungern. Det är det mest talade icke-indoeuropeiska språket i Europa. Utbildningsnivån i Ungern är mycket hög (världens första teknologiska institut grundades i Ungern 1735, och Budapests teknologiska och ekonomiska universitet anses vara det äldsta teknologiska institutet i världen idag). Att göra affärer i Ungern kräver dock, precis som överallt annars, att du översätter dina dokument och texter till och från ungerska.

Ungersk auktoriserad översättning

Juridiska och finansiella dokument samt betyg, födelsebevis mm. skall alltid översättas av en ungersk auktoriserad översättare för att accepteras. Vi tillhandahåller som den enda översättningstjänsten auktoriserade ungerska översättningar direkt online.

Vi tillhandahåller ungersk översättning inom följande områden online:

  • Teknisk översättning
  • Finansöversättning
  • Juridisk översättning
  • Marknadsföringsöversättning och lokalisering
  • Medicinsk- och läkemedelsöversättning
  • Webbsideöversättning och lokalisering

Här får du en offert, det tar mindre än en minut!