The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell ungersk översättning

Professionell översättning till och från ungerska inom juridik, finans, teknik och medicin utförd av ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå specialiserad på ungersk översättning.

The Native Translator är en av branschledarna inom professionell dokumentöversättning online. Bland de språk vi hanterar finns ungerska, eller magyar som är det ungerska namnet på språket. Termen används även i det engelska språket där det refererar till det ungerska folket som etnisk grupp.

Språket har omkring 16 miljoner inhemska talare, varav omkring 10 miljoner bor i dagens Ungern. Det är det mest talade icke-indoeuropeiska språket i Europa. Utbildningsnivån i Ungern är mycket hög (världens första teknologiska institut grundades i Ungern 1735, och Budapests teknologiska och ekonomiska universitet anses vara det äldsta teknologiska institutet i världen idag). Att göra affärer i Ungern kräver dock, precis som överallt annars, att du översätter dina dokument och texter till och från ungerska.

Auktoriserad översättning av dokument till och från ungerska

Vi utför auktoriserad översättning av dokument från svenska till ungerska och ungerska till svenska och du kan beställa din översättning direkt online. Vi översätter bl.a. affärsplaner, finansiella rapporter, kontrakt och avtal, betyg, domar, personbevis, kontoutdrag mm. Våra översättare är auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige men för auktoriserade översättningar till ungerska använder vi huvudsakligen översättare auktoriserade i Ungern. Orsaken till detta är att du som kund aldrig skall ha problem med få din översättning accepterad. En översättning gjord av en i Sverige av Kammarkollegiet auktoriserad ungersk översättare måste oftast förses med en Apostille hos Notarius Publicus och/eller legaliseras hos Regeringskansliets juridiska expedition för att bli accepterad. En auktoriserad översättning till ungerska gjord av oss blir därför alltid accepterad både av ungerska myndigheter, banker, skolor och universitet mm.

Vi utför översättning till och från ungerska inom följande områden online:

  • Teknisk översättning
  • Finansöversättning
  • Juridisk översättning
  • Marknadsföringsöversättning och lokalisering
  • Medicinsk- och läkemedelsöversättning
  • Webbsideöversättning och lokalisering

Modersmålsprincipen ett kvalitetskrav

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna och ett kvalitetskrav när det gäller professionell översättning till och från ungerska. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med ungerska som modersmål översätter till ungerska, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Kvalitetssäkrad översättning i enlighet med ISO 17100

Vi är kvalitetscertifierade sedan 2011 och från 2015 enligt den då nya ISO standarden ISO 17100. Att vara ISO certifierad innebär att vi tagit kostnaden och det stora arbetet att dokumentera och kvalitetssäkra alla våra procedurer, allt från krav på och rekrytering av översättare till kvalitetssäkring av varje individuell översättning som vi utför. Som exempel kan vi nämna att vi enbart använder universitetsutbildade professionella heltidsöversättare med specialisering inom det ämnesområde de översätter. Samtliga översättningar korrekturläses av en andra översättare med samma kvalifikationer som den som genomförde översättningen. Att vi lever upp till kriterierna i vår certifiering kontrolleras löpande av den organisation som certifierade oss. Att vi är en kvalitetscertifierad översättningsbyrå ungerska innebär också att vi lämnar kvalitetsgaranti på de översättningar som vi genomför.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vad kostar en översättning

Ladda upp ditt dokument direkt i vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsteröversättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en ungersk översättning. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post, vi försöker att svara inom 30 minuter.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till och från ungerska direkt över internet.