The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell svensk översättning online

The Native Translator är en ISO17100 certifierad professionell översättningstjänst online och med fler än 5 000 professionella översättare en av de ledande globala översättningstjänsterna. Vi inriktar oss bl.a. på de skandinaviska språken, och bland dem det svenska.

Vi används för svensk översättning översättning av multinationella företag världen över, såväl som av myndigheter och internationella organisationer som FN och WHO och inte minst privatpersoner.

Auktoriserade svenska översättningar

Oavsett hur stort ditt översättningsbehov är så har vi professionella svenska översättare redo med relevant kunskap och erfarenhet inom respektive fackområde. Vi utför auktoriserad och certifierad svensk översättning dygnet runt av juridiska samt finansiella dokument som avtal, kontrakt, betyg, domar etc. Vi utför auktoriserade översättningar till och från svenska från de flesta stora språk och certifierade översättningar i övrigt.

Vi har kompetens inom följande områden.

 • Bygg och anläggningsindustri
 • Finans och försäkring
 • Fordonsindutri
 • IT  och informationsteknologi
 • Juridik
 • Konsumentvaror, vitvaror, hemelektronik, manualer och handledningar
 • Kemikalier & plast
 • Maskinindustri
 • Marknadsföring och reklam
 • Medicin och farma
 • Miljövetenskap
 • Offentlig sektor
 • Telekommunikation
 • Transport
 • Resor, turism & fritid

Här får du en offert, det tar mindre än en minut!