The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Professionell spansk översättning online

Facköversättning och auktoriserad översättning från svenska till spanska och spanska till svenska inom juridik, ekonomi och finans, medicin samt teknik.

Vi utför professionell översättning från svenska till spanska och spanska till svenska och du kan beställa din översättning direkt online. Våra översättare är universitetsutbildade och antingen auktoriserade översättare eller sk. facköversättare dvs. översättare som utöver mycket gedigna språkkunskaper också har djupgående kunskaper inom det fackområde de översätter, detta kan vara teknik, juridik, medicin eller finans och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Auktoriserad översättning till och från spanska

Vi utför auktoriserad översättning från spanska till svenska och svenska till spanska. De översättare vi använder är antingen auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige eller av det spanska utrikesdepartementet. Texter och dokument som måste översättas av en auktoriserad översättare är typiskt dokument som årsredovisningar, domar, registerdokument, betyg, vigselbevis men också andra finansiella och juridiska dokument.

Måste en auktoriserad översättning till spanska stämplas av Notarius Publicus?

När du beställer en auktoriserad översättning till spanska hos oss görs den av en översättare som är auktoriserad av det spanska utrikesdepartementet och då behöver inte översättningen notariseras av Notarius Publicus. Det Notarius Publicus gör är att han/hon bekräftar att översättaren är auktoriserad av Kammarkollegiet i Sverige men när översättningen är gjord av en översättare som är auktoriserad i Spanien är detta inte nödvändigt och du sparar därmed denna kostnad (500-1.000/dokument).

Vi utför översättning mellan svenska och spanska inom följande områden:

  • Teknisk översättning
  • Finansöversättning
  • Juridisk översättning
  • Auktoriserad översättning
  • Medicinsk översättning
  • Lokalisering av hemsidor

ISO 17100 en branschspecifik certifiering för översättningsbyråer

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 en certifierad översättningsbyrå och från 2015 enligt ISO 17100. ISO 17100 fokuserar inte enbart på den rent administrativa processen utan lägger stor vikt på att kvalitetssäkra själva översättningen. En del av den består av kravet på korrekturläsning, eller revision av alla översättningar. Denna skall göras av en översättare som har kompetens inom ämnesområdet och dessutom hos oss ha målspråket som modersmål något som är ett krav vi ställer på samtliga våra översättare.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument. Laddar du upp dina dokument i vår portal så får du din offert omgående

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Här får du en offert, det tar mindre än en minut!