The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionella tekniska översättningar

Tekniska facköversättningar inom alla teknikområden.

När det gäller tekniska och vetenskapliga översättningar är The Native Translator en av Europas ledande översättningsbyråer. Med över 5 500 professionella tekniska översättare kan vi hantera i stort sett alla typer av uppdrag. Oavsett typ av av text eller dokument så har vi översättare med fackkompetens som förstår ämnet och kan terminologin. Vi översätter och lokaliserar teknisk texter inom områden som energi och miljö, fordonsindustri, IT, medicinteknik, tillverkningsindustri och transport.

Våra språk

Vi utför teknisk översättning inom de flesta områden mellan ca 30 språk och över 100 språk när det gäller energi och miljö, fordonsindustri och tillverkningsindustri. Typiska uppdrag omfattar bl.a. manualer, instruktionsböcker, datablad och utbildningsmaterial.

Kvalitet du kan lita på

Att välja rätt teknisk översättningsbyrå och översättare är avgörande för ett bra resultat. Översättaren måste utöver mycket goda språkkunskaper också ha specialistkunskap inom det tekniska ämnesområde som skall översättas. Som beställare är det tryggt att veta att vi är Öppnar intern länk i nuvarande fönstercertifierade enligt ISO17100 och att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led.     

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess, såväl våra översättare som projektledare och övrig administrativ personal är bundna av sekretessavtal. Vi följer normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.    

Har du frågor eller behöver råd och/eller hjälp så står vi gärna till tjänst, du når oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningstjänst online och en del av den Schweiz baserade The Translator Group.