The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Teknisk översättning till engelska

Professionella tekniska facköversättare med kompetens inom just ditt fackområde, som översätter till sitt modersmål och kan terminologin översätter tekniska dokument och texter från svenska till engelska och det med kvalitetsgaranti.

The Native Translator är en online service från The Translator Group som är en global teknisk översättningsbyrå. De översättningar som vi utför är inte bara språkligt utan också terminologiskt korrekta och detta tack vare att vi enbart använder professionella tekniska facköversättare med engelska som modersmål.

Teknisk facköversättare - vad är det?

En facköversättare är en översättare som inte enbart är lingvist men som också har ämneskompetens inom just det tekniska fackområde han/hon översätter, som kan terminologin och förstår texten. De flesta av våra tekniska översättare är tekniska skribenter, ingenjörer och civilingenjörer.

Vi har fackkompetens inom de flesta teknikområden

Hos The Native Translator har vi fackkompetens inom bl.a; IT, fordonsteknik, flygteknik, maskinteknik, sjöfart, järnvägsteknik, miljöteknik, lantbruks- och skogsmaskiner samt energisystem.

Teknisk översättning till engelska med kvalitetsgaranti

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO17100 och kontrolleras regelbundet av Austrian Standards som är certifierande myndighet, detta ger naturligtvis dig som kund en mycket stor trygghet.

Sekretess är naturligtvis en självklarhet

Vi hanterar alltid mycket stora mängder känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. 

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad teknisk översättning direkt över internet.