The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell översättning från engelska till svenska online

Facköversättning och auktoriserad översättning från engelska till svenska, professionella översättningar utförda av auktoriserade översättare och specialistöversättare.

The Native Translator är en ISO certifierad översättningsbyrå för företag och privatpersoner och tillhandahåller professionell facköversättning och auktoriserade översättning från engelska till svenska inom ämnesområdena; finans, juridik, teknik, medicin samt marknadsföring och det direkt online.

Auktoriserad översättning från engelska till svenska

Juridiska och finansiella dokument och texter måste ofta översättas av en auktoriserad översättare. Vi använder uteslutande översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige. Exempel på dokument som måste översättas auktoriserat är; domar, betyg, registerdokument, bank och försäkringsdokument, födelsebevis, vigselbevis, utländska självdeklarationer, kontrakt och avtal.

Kvalitet du kan lita på

Att välja rätt översättningbyrå och översättare är avgörande för ett bra resultat. Översättaren måste utöver mycket goda kunskaper i engelska också ha specialistkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och naturligtvis endast översätta till sitt svenska modersmål. Som beställare är det tryggt att veta att vi är Öppnar intern länk i nuvarande fönstercertifierade enligt ISO17100 och att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led.     

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess, såväl våra översättare som projektledare och övrig administrativ personal är bundna av sekretessavtal. Vi följer normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.    

Säker betalning online

Du kan betala för din översättning med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning. Vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsterbetalningslösning är certifierad och vi kontrolleras årligen för att säkra att vi har högsta möjliga säkerhet i vårt system. Värt att notera är att vi ej har tillgång till några kunddata utan att alla transaktioner sker i kreditkortsföretagens system.

Har du frågor eller behöver råd och/eller hjälp så står vi gärna till tjänst, du når oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningstjänst online och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi utför översättning mellan 30 av de största språken direkt online.