The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionella översättare från tyska till svenska inom alla fackområden

Auktoriserad översättning och facköversättning från tyska till svenska med kvalitetsgaranti.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå och utför professionell facköversättning och auktoriserad översättning från tyska till svenska inom samtliga fackområden. Oavsett om din text är teknisk, finansiell, juridisk eller kanske en medicinsk doktorsavhandling så kan vi hjälpa dig. Vi har kompetenta svenska facköversättare kvalificerade inom i stort sett alla ämnesområden. Tack vare vårt nätverk av översättare och lingvister med vitt skilda specialkompetenser tillhandahåller vi en snabb översättningsservice med kvalitetsgaranti till och från de flesta av världens affärsspråk och i de flesta tänkbara filformat.

Ämneskompetenta översättare från tyska till svenska

Om du skall översätta en text eller ett dokument med en viss grad av specialisering det kan vara inom medicin, teknik, juridik eller ekonomi så räcker det inte med att översättaren är duktig på tyska och har svenska som modersmål. En översättare som skall översätta en facktext från tyska till svenska måste också kunna ämnet och terminologin annars blir det inte en bra översättning. För kvalificerad översättning inom ovanstående ämnen använder vi alltid s.k. facköversättare dvs. översättare med djupgående kompetens inom det område som skall översättas, de är flytande på tyska och har svenska som modersmål.

Auktoriserad översättning från tyska till svenska

Här kan du beställa en auktoriserad översättning från tyska till svenska. Översättningen utförs av översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet i språkkombinationen tyska till svenska. Du mottager en översättning som är signerad, daterad och stämplad av den auktoriserade översättaren. Du kan få en offert och också beställa en auktoriserad översättning från tyska til svenska direkt online: > Öppnar intern länk i nuvarande fönsterVisa offert. <

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera högkvalitativa översättningar krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt svenska modersmål och bor och lever i Sverige.

ISO 17100 certifierad översättningsbyrå tyska svenska

Översättning är naturligtvis själva kärnan i vårt tjänsteutbud men vi kan också hjälpa dig med copywriting och språkgranskning och allt inom ramarna för vår certifiering ISO 17100, standarden för översättningstjänster. Vi levererar marknads och målgruppsanpassade översättningar från tyska till svenska som inte upplevs som översatta.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca. 1 timme från det vi mottagit dina dokument. Laddar du upp dina dokument i vår portal så får du din offert omgående

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning från tyska direkt över internet.