The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Professionella översättare från tyska till svenska inom alla fackområden

Auktoriserad översättning och facköversättning från tyska till svenska direkt över internet med kvalitetsgaranti.

The Native Translator utför professionell facköversättning från tyska till svenska inom samtliga fackområden. Oavsett om din text är teknisk, finansiell, juridisk eller kanske en medicinsk doktorsavhandling så kan vi hjälpa dig. Vi har kompetenta svenska facköversättare kvalificerade inom i stort sett alla ämnesområden. Genom vårt globala nätverk av översättare och lingvister med vitt skilda specialkompetenser, erbjuder vi snabb service med kvalitetsgaranti till och från de flesta av världens affärsspråk och i de flesta tänkbara filformat.

Auktoriserad översättning från tyska till svenska

Här kan du beställa en auktoriserad översättning från tyska till svenska. Översättningen utförs av översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet. Här får du din offert och kan också beställa en auktoriserad översättning: > Visa offert.

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt svenska modersmål och bor och lever i Sverige.

ISO 17100 certifierad översättningsbyrå tyska svenska

Översättning är naturligtvis själva kärnan i vårt tjänsteutbud men vi kan också hjälpa dig med copywriting och språkgranskning och allt inom ramarna för vår certifiering ISO 17100, standarden för översättningstjänster. Vi levererar marknads och målgruppsanpassade översättningar från tyska till svenska som inte upplevs som översatta.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument. Laddar du upp dina dokument i vår portal så får du din offert omgående

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

Om du bara har få ord eller en kort text du behöver översätta så rekommenderar vi Opens external link in new windowGoogle Translate.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.