The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

ISO 17100 certifierad översättningsbyrå online - professionella översättare inom alla fackområden

Facköversättare och auktoriserade översättare inom juridik, finans, medicin och teknik.

The Native Translator är en ISO certifierad översättningsbyrå online och utför professionell facköversättning och auktoriserad översättning mellan 100 språk inom samtliga fackområden med leverans direkt online. Oavsett om din text är teknisk, finansiell, juridisk eller en medicinsk doktorsavhandling så kan vi hjälpa dig. Vi har facköversättare kvalificerade inom i stort sett alla ämnesområden. Genom vårt globala nätverk av professionella översättare och lingvister med vitt skilda specialkompetenser, erbjuder vi snabb service till och från de flesta av världens språk och i de flesta tänkbara filformat dygnet runt, året runt.

Översättningsbyrå på nätet certifierad i Europa och Nordamerika

Översättning är självklart själva kärnan i vårt tjänsteutbud men vi kan också hjälpa dig med copywriting och andra språktjänster, allt inom ramarna för vår certifiering ISO 17100 europastandarden för översättningstjänster och CAN/CGSB-131.10 vår nordamerikanska certifiering. De översättningar vi levererar är målgruppsanpassade och färdiga att använda/publicera, de upplevs inte som översatta och det gör hela skillnaden.

Våra översättare är universitetsutbildade och översätter endast til sitt modersmål

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.
Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast professionella universitetsutbildade översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen mycket känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå online specialiserad på att leverera kvalificerad kvalitetssäkrad översättning direkt över internet.