The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell översättning från svenska till engelska

Professionall översättning från svenska till engelska inom juridk, ekonomi, medicin och teknik direkt online.

The Native Translator utför professionell översättning mellan svenska och engelska direkt över internet. Våra översättare är universitetsutbildade, har kompetens inom det fackområde de översätter och har naturligtvis målspråket som modersmål. Vi översätter både till australiensisk, brittisk och amerikansk engelska.

Facköversättning av dokument från svenska till engelska

Oavsett ämnesområde så kan vi hjälpa dig då vi tillhandahåller professionell facköversättning mellan svenska och engelska inom ämnesområdena; finans, juridik, teknik, medicin samt marknadsföring och PR. Vi översätter allt från hemsidor, manualer och avtal till årsredovisningar, pressreleaser, patientjournaler och bipacksedlar.

Auktoriserad översättning till engelska - legalisering för utlandet

Vi använder oss så lång möjligt av översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas. Därför behöver en översättning gjord av oss inte stämplas av Notarius Publicus. Vi har engelska översättare auktoriserade i Australien, Canada, Storbritanien och USA.

Översättning med kvalitetsgaranti

Vi är certifierade enligt ISO17100 och vårt arbete kontrolleras av Austrian Standards som certifierande myndighet detta ger dig som kund en stor trygghet. Som ISO certifierad översättningsbyrå så lämnar vi kvalitetsgaranti på alla våra översättningar det innebär att de översättningar vi genomför är korrekta både språkligt och terminologiskt.

Kundnöjdhet en förutsättning för vår existens

Vår absolut viktigaste parameter när vi mäter kundnöjdhet är leverans av kvalitetsöversättningar till utlovad tid. Detta mäter vi kontinuerligt internt men vi mäter också din upplevelse av oss som leverantör i ett vidare begrepp, servicenivå, tillgänglighet, hur fungerar vår kundtjänst etc. En enkel presentation av hur våra kunder uppfattar oss presenterar vi löpande på vår hemsida i form av Trustpilot.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi följer normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « visa offert »

The Native Translator är en global översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Gruppen är certifierad enligt ISO17100 en standard framtagen specifikt för språkföretag.