The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Juridisk facköversättning av kontrakt

Översättning av kontrakt - juridisk facköversättning till 30 språk

The Native Translator utför professionell facköversättning av kontrakt och avtal men också översättning av andra juridiska och finansiella dokument med beställning direkt online. Vi är ett effektivt alternativ till mer traditionella översättningsbyråer då vi erbjuder samma professionella översättningstjänster men väsentligt billigare tack vare att vår verksamhet är internetbaserad.

Översättning av kontrakt och avtal till 30 språk

Våra översättare är universitetsutbildade med minimum 5 års erfarenhet som översättare på heltid. De har utöver gedigna språkkunskaper djupgående kompetens inom juridik och översätter självklart endast till sitt modersmål. Vi översätter kontrak och avtal mellan 30 språk bland dem svenska, danska, engelska, arabiska, franska, italienska, kinesiska, nederländska, norska, spanska, tyska, ryska m.fl.

Du kan beställa en auktoriserad översättning eller kvalificerad facköversättning av ett kontrakt eller avtal direkt online, du får en gratis offert på under 1 minut. Öppnar intern länk i nuvarande fönsterOffert översättning kontrakt och avtal.

Våra juridiska facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

ISO 17100 branschspecifik certifiering

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2015 certifierad enligt ISO 17100 en certifiering som avlöser EN-15038 som var föregångaren och den första branschspecifika certifieringen för översättningsbyråer. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart hanterar den rent administrativa processen utan lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen. En del av den består av kravet på korrekturläsning, eller revision som den korrekta terminologin är, alla översättningar. Denna skall göras av en översättare som har kompetens inom ämnesområdet och dessutom hos oss ha målspråket som modersmål något som är ett krav vi ställer på samtliga översättare.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.