The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Översättning av intyg till engelska online

Här kan du beställa en auktoriserad översättning av betyg och intyg till engelska.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå som sedan 2005 utför professionell översättning av texter och dokument inom ämnesområdena, ekonomi, finans, juridik och medicin till engelska. Vi utför kvalificerad facköversättning inom dessa områden men är också specialiserade på auktoriserad översättning inom juridik och ekonomi och utför bland annat auktoriserad översättning av betyg och intyg till engelska.

Auktoriserad översättning av intyg till engelska

Vi utför auktoriserad översättning av betyg intyg till engelska och du kan beställa direkt online. Vi använder så långt möjligt översättare som är auktoriserade i det land där intyget skall användas och om du skall presentera översättningen i Australien så använder vi en översättare som är auktoriserad i Australien, skall den användas i USA så använder vi en amerikansk översättare osv. Orsaken till detta är att en översättning gjord av en översättare auktoriserad av Kammarkollegiet i Sverige accepteras inte utanför Sverige med mindre den förses med en apostille hos Notarius Publicus alternativt legaliseras hos UD. Den här tidsödande processen slipper när du beställer en översättning hos oss.

Vi kan hjälpa dig med en auktoriserad översättning till engelska av betyg, intyg, registerdokument, affärsplaner, domar, finansiella rapporter, kontrakt och avtal mm. Vi har översättare som är auktoriserade i ett stort antal olika länder så oavsett i vilket land du skall använda din översättning så kan vi hjälpa dig, det är en av fördelarna med att använda en global översättningsbyrå.

Våra översättare översätter enbart till sitt engelska modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

ISO 17100 branschspecifik certifiering, din kvalitetsgaranti

The Native Translator som är en del av The Translator Group var en av de första översättningsbyråerna i Europa som certifierade sig och detta redan 2010. Sedan 2015 är vi certifierade enligt ISO 17100. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart hanterar den rent administrativa processen utan lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen och då allt från rekrytering av översättare till efterkontroll av den översatta texten

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Om du laddar upp det dokument som du önskar översatt i vår portal så får du svar på under 1 minut, sänder du dokumentet på e-post så garanterar vi att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.