The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Översättning av intyg till engelska online

Här kan du beställa en auktoriserad översättning av betyg och intyg till engelska

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå som sedan 2005 utför auktoriserad översättning av texter och dokument inom ämnesområdena, ekonomi, finans och juridik mm. Vi är ett effektivt alternativ till traditionella översättningsbyråer då vi tillhandahåller professionell översättning och auktoriserad översättning av bl.a. betyg och intyg, men billigare än traditionella byråer, tack vare att vår verksamhet är helt internetbaserad.

Auktoriserad översättning av intyg

Vi utför auktoriserad översättning av dokument och det direkt online. Vi kan hjälpa till med en auktoriserad översättning av betyg, intyg, registerdokument, affärsplaner, finansiella rapporter, kontrakt och avtal mm. Vi har auktoriserade översättare i ett stort antal olika länder så oavsett var du skall använda din översättning så kan vi hjälpa dig, det är en av fördelarna med att använda en global översättningsbyrå.

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

ISO 17100 branschspecifik certifiering, din kvalitetsgaranti

The Native Translator som är en del av The Translator Group var en av de första översättningsbyråerna i Europa som certifierade sig och detta redan 2010. Sedan 2015 är vi certifierade enligt ISO 17100. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart hanterar den rent administrativa processen utan lägger störst vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.