The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översättning av adoptionshandlingar

Auktoriserad översättning av adoptionshandlingar snabbt och effektivt direkt online, översättning med kvalitetsgaranti.

The Native Translator kan hjälpa dig med en auktoriserad översättning av adoptionshandlingar direkt online. Skanna in det dokument du behöver översätta och ladda upp det i vår portal. Du anger källspråk och målspråk, väljer juridisk översättning och om nödvändigt auktoriserad och på under 1 minut så har du information om både pris och förväntad leveranstid. Vi levererar normalt sett inom 24 timmar en PDF kopia på den auktoriserade översättningen till din e-post adress och originalet, om du beställt ett sådant, inom 2-5 dagar beroende på postgången.

Vi översätter adoptionshandlingar till och från över 140 språk

Finns språket du behöver översätta från eller till inte med på listan i vår översättningsportal så kontaktar du oss på e-post, vi svarar normalt sett inom 60 minuter, och då vi hanterar över 140 språk så löser vi ditt problem! Har du frågor eller behöver råd och/eller hjälp så står vi gärna till tjänst.

Våra facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en offert direkt online.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.