The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Specialiserade medicinska översättningar

Vi har den nödvändiga medicinska fackkompetensen

Med mer än 10 års erfarenhet av kvalificerade översättningar inom medicin och Life Sciences har vi byggt upp en mycket bred och djup kompetensbank. Vi har kompetensen att lösa hela ert behov av medicinska facköversättningar, allt från bipacksedlar till farmaceutiska forskningsrapporter och utbildningsmaterial..

Våra översättare är medicinska facköversättare

Våra medicinska och naturvetenskapliga översättare har en relevant universitetsutbildning och mycket lång erfarenhet. De flesta arbetar i stort sett uteslutande med medicinska översättningar, många är t.ex. läkare och bioingenjörer och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Certifierade översättningsprocesser

Vi tillämpar tydligt strukturerade arbetsflöden baserade på riskanalys och riskhantering enligt ISO 14971. Översättningsprocessen följer ISO17100 och alla relevanta processer finns dokumenterade och fastställda som standardförfaranden, Standard Operating Procedures.

Säkerhet och konfidentialitet

Vi betraktar alla uppdrag som konfidentiella vilket är ett krav vid säkerhetsrelaterade medicinska översättningar som patientinformation eller kliniska studier.

Professionell medicinsk översättning

Vi översätter avhandlingar, medicinska rapporter, bipacksedlar, patientjournaler, doseringsetiketter, rättsmedicinska protokoll, medicinska studier, webbplatser och medicinvetenskapliga artiklar. De dokument och texter som vi översätter är målgruppsanpassade, tydliga, lättlästa och lättförståeliga.

För mer information kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

The Native Translator är en professionell översättningsbyrå specialiserad på medicinsk översättning och en del av den Schweiz baserade The Translator Group, vi är certifierade enligt både ISO17100 och i Nord Amerika CAN/CGSB 131.10.