The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Medicinsk specialist översättning

Medicinska facköversättare som kan just ditt fackområde.

Våra översättare har medicin och läkemedel som specialitet, målspråket som modersmål och är flytande på källspråket. Vi använder CAD verktyg för att säkra en konsekvent terminologi i de översättningar du gör nu men också de som du kommer att göra i framtiden. Användandet av CAD teknik gör också att vi kan hålla lägre priser på våra medicinska översättningar då vi återanvänder redan översatta texter. Översättning av laboratorierapporter, patientjournaler, bruksanvisningar, kliniska studier, avhandlingar, medicinska artiklar och även produktkataloger hör till våra kärnkompetenser.

Hos oss för du ditt eget medicinska översättningsteam

Som kund hos oss får du dina egna medicinska översättare. Direktkontakt till en projektledare med bakgrund från medicinalbranschen som alltid hanterar de medicinska översättningsuppdrag du anförtror oss. Vi väljer ut en grupp medicinska specialist översättare som alltid kommer att arbeta med dina projekt för att säkra att skrivstil och uttryckssätt är konsekvent vad gäller både de texter som du översätter idag och de som du kommer att översätta i framtiden så att ditt varumärkes integritet och konsekvens hela tiden bibehålls. Våra medicinska översättningar utförs alltid av kvalificerade facköversättare med expertis inom det specifika medicinska området.

Kvalitet du kan lita på

Att välja rätt översättningsbyrå och översättare är avgörande för ett bra resultat. Översättaren måste utöver mycket goda språkkunskaper också ha specialistkunskap inom det ämnesområde som skall översättas. Som beställare är det tryggt att veta att vi är certifierade enligt ISO17100 och kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led.    

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess, såväl våra översättare som projektledare och övrig administrativ personal är bundna av sekretessavtal. Vi följer normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.  

Säker betalning online

Du kan betala för din översättning med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning. Vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsterbetalningslösning är certifierad och vi kontrolleras årligen för att säkra att vi har högsta möjliga säkerhet i vårt system. Värt att notera är att vi ej har tillgång till några kunddata utan att alla transaktioner sker i kreditkortsföretagens system.

Har du frågor eller behöver råd och/eller hjälp så står vi gärna till tjänst, du når oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi utför medicinsk översättning till engelska och 30 andra språk direkt online.