The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserade översättare till alla språk

En auktoriserad översättare är en översättare som genomgått och bestått ett översättningsprov hos Kammarkollegiet och därefter meddelats sin auktorisation.

Hos The Native Translator använder vi alltid av Kammarkollegiet auktoriserade översättare med mindre översättningen skall användas utomlands då vi använder översättare som har motsvarande auktorisation i det land där översättningen skall användas för att säkerställa att översättningen accepteras av motparten utan att översättningen skall notariseras hos Notarius Publicus eller legaliseras hos UD.

När behöver en översättning göras av en auktoriserad översättare?

Juridiska och finansiella dokument som skall presenteras för en myndighet, bank eller en skola motsvarande i utlandet skall i princip alltid vara gjord av en auktoriserad översättare. I och med att översättningen gjorts av en auktoriserad översättare så har det samma juridiska giltighet som originaldokumentet.

Hur känner jag igen en auktoriserad översättning?

En auktoriserad översättning gjord av en av Öppnar extern länk i nytt fönsterKammarkollegiet auktoriserad översättare är alltid daterad, signerad och stämplad med den stämpel som den auktoriserade översättaren får som bevis på sin auktorisation.

Nedan finner du en lista med länkar till sidor där du kan få mer information om våra auktoriserade översättare:

Notera att The Translator Group alltid använder översättare som är auktoriserade i det land där handlingen skall användas och det därför inte behövs vare sig en apostille eller en legalisering av handlingen efter gjord översättning.

Kontakta oss gärna på Opens window for sending emaile-post för mer information

The Native Translator är en kvalitetscertifierad översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi är certifierade enligt både ISO 17100 och i Nordamerika CAN/CGSB-131.10.