The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Legalisering av översättning

En legalisering innebär att UD intygar att en namnteckning och ev. stämpel på en svensk handling är äkta samt i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på. En legalisering säger ingenting om innehållet i handlingen utan bekräftar endast handlingens äkthet. Efter det att UD har legaliserat en handling skall den vanligtvis också bestyrkas av den utländska ambassad som företräder det land där handlingen skall användas.

För länder som underskrivit Haag konventionen så är legalisering av en översättning oftast inte nödvändig utan det räcker då med en Opens internal link in current windowapostille utfärdad av notarius publicus.

Nedan ser du exempel på handlingar som ofta skall legaliseras

  • Allmänna handlingar från en statlig svensk myndighet


  • Polisiära handlingar

  • Handlingar från Riks- och landsarkivet


  • Vigselbevis/vigselattest från borgerliga vigselförrättare


  • Betyg/intyg från universitet och högskolor


  • Handlingar undertecknade av Notarius Publicus


  • Handlingar undertecknade av svenska handelskammare


  • Dokument som inte är utfärdade i Sverige som har bestyrkts av respektive lands ambassad/konsulat i Sverige


  • Översättningar gjorda av en auktoriserad translator utsedd av Kammarkollegiet

Översättningar gjorda av The Native Translator behöver ofta inte legaliseras

Notera att The Translator Group eftersträvar att alltid använda översättare som är auktoriserade i det land där handlingen skall användas och att legalisering av handlingen ofta inte är nödvändigt.

Kontakta oss gärna via Opens window for sending emaile-post för mer information.

The Native Translator är en professionell online översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group, vi är certifierade enligt både ISO 17100 och den Nord Amerikanska CAN/CGSB-131.10.