The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

ISO 17100 certifierad översättare från svenska till tyska inom alla fackområden

Facköversättning och auktoriserad översättning från svenska till tyska direkt över internet, snabba översättningar med kvalitetsgaranti.

Vi utför professionell facköversättning från svenska till tyska inom samtliga ämnesområden. Oavsett om din text är teknisk, finansiell, juridisk eller en medicinsk artikel så kan vi hjälpa dig. Vi har tyska översättare kvalificerade inom i stort sett alla ämnesområden. Genom vårt globala nätverk av professionella översättare och lingvister med vitt skilda specialkompetenser tillhandahåller vi en snabb översättningsservice och inte enbart till tyska utan till och från de flesta av världens språk och i de flesta tänkbara filformat och det direkt online.

Facköversättning från svenska till tyska, översättare som kan terminologin

När det gäller översättning av mer specialiserade texter så räcker det inte med att översättaren är flytande på källspråket och har målspråket som modersmål. Han/hon måste också har djupgående kunskaper inom det ämnesområde som skall översättas för att översättningen skall bli korrekt. Därför är våra översättare till tyska inte bara universitetsutbildade utan har också en djupgående kunskap och lång erfarenhet inom det fackområde de översätter oavsett om det är juridik, ekonomi, medicin eller teknik.

Auktoriserad översättning från svenska till tyska

Auktorisering av översättare är lokal dvs. det finns ingen internationell auktorisering och därför måste en auktoriserad översättning till tyska gjord av en i Sverige auktoriserad översättare notariseras hos Notarius Publicus för att accepteras i Tyskland. Vi använder därför så långt möjligt översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas och beställer du en auktoriserad översättning från svenska till tyska så gör vi översättningen i Tyskland, dvs. en i Tyskland auktoriserad översättare från svenska till tyska utför översättningen och då behövs ingen notariseringen eller apostille i Sverige och därmed sparar du både tid pch pengar. I Tyskland är det domstolarna som auktoriserar översättare.

Vi utför översättning mellan svenska och tyska inom följande områden:

  • Auktoriserad översättning också kallat beeidigte übersetzung
  • Finansiell översättning
  • Juridisk översättning
  • Medicinsk översättning
  • Teknisk översättning
  • Översättning av hemsidor
  • Marknadsföringsöversättningar, transkriptioner, adaptioner

ISO 17100 certifierad tysk översättningsbyrå 

Översättning är självklart själva kärnan i vårt tjänsteutbud men vi kan också hjälpa dig med copywriting, språkgranskning och allt inom ramarna för vår certifiering ISO17100 som är ISO-standarden för översättningstjänster. Vi levererar marknads- och målgruppsanpassade översättningar mellan svenska och tyska som inte upplevs som översatta och lämnar naturligtvis kvalitetsgaranti på vårt arbete.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument om du väljer att ladda upp dokumentet i vår portal så får du omgående en offert direkt online.

Offert online

Få en offert på en översättning från svenska till tyska, det är gratis, helt anonymt och tar under 1 minut > visa offert.

Kontakt

Har du frågor innan du beställer eller kanske något du vill diskutera under processens gång så kan du kontakta oss på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post, vi finns tillgängliga dygnet runt.

The Native Translator är en del av The Translator Group ett globalt översättningsföretag certifierat enligt ISO 17100 och CAN/CGSB-131.10.