The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell översättning av dokument

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera auktoriserad översättning och kvalificerad facköversättning av dokument online

Jag vill översätta ett dokument, hur snabbt kan jag få en offert?

Du får en offert på under 15 sekunder direkt i vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsterportal. Välj källspråk > målspråk > ämnesområde > ladda upp ditt dokument > välj om översättningen skall vara auktoriserad och på under 15 sekunder har du både pris och förväntad leveranstid.

Hur snabbt kan ni översätta mitt dokument?

Vi kan ofta leverera en färdig översättning av ditt dokument inom 24 timmar. Du får en PDF kopia av översättningen om den är auktoriserad annars levererar vi i samma format som vi mottog dokumentet från dig. Har du beställt ett original så kommer det med posten inom 2-5 dagar.

Vi är branschspecialister och använder översättare med fackompetens.

Oavsett om ditt fackområde är juridik, finans, medicin eller teknik så har vi resurser att hjälpa dig. Våra översättare är specialister inom sina respektive fackområden och med över 5 500 auktoriserade översättare och facköversättare så kan vi lösa i stort sett alla typer av översättningsuppdrag oavsett inom vilken språkkombination och ämnesområde du behöver hjälp. Du kan beställa översättning av dokument i över 600 språkkombinationer direkt online.

Vad är en auktoriserad översättning?

En översättnings riktighet kan bestyrkas en auktoriserad översättare, dvs. en översättare som har blivit godkänd av Kammarkollegiet. En sådan översättning stämplas med en särskild auktorisationsstämpel utfärdad av Kammarkollegiet. En auktoriserad översättning kan göras både av dokument och texter.

Kommer översättningen gjord av The Native Translator att gälla utomlands?

Vi använder alltid översättare som är certifierade (auktoriserade) i det land där översättningen skall användas och därför har vi aldrig problem med giltigheten på de dokument som vi översätter. Vissa universitet och myndigheter kan ha sina egna specifika krav beträffande formulering av bestyrkningen och det tar vi hänsyn till och ställer man krav på att översättningen måste postas av översättningsbyrån direkt till dem i ett förseglat kuvert, så gör vi det gärna utan beräkning.

Hur kommer översättningen att se ut?

Våra översättningar är professionellt utförda med så långt möjligt samma layout och utformning som källtexten. Har du beställt en auktoriserad översättning av ett dokument så kommer denna med en bestyrkning på varje översatt sida alternativt ett medföljande brev (affidavit) som bekräftar översättningens riktighet. I de anglosaxiska länderna undantaget Australien så stämplas inte den auktoriserade översättningen.

En global översättningsbyrå men ändå lokal 

Vi en av de största europeiska översättningstjänsterna och vi kombinerar lokal kompetens med internationell skalbarhet. Detta innebär att vi kan åtaga oss alt från mindre uppdrag till stora mångpråkiga översättningar av dokument där det ställs stora krav på projektledning och kvalitetskontroll.

Kvalitet du kan lita på

Att välja rätt översättningstjänst och översättare är avgörande för ett bra resultat. Översättaren måste utöver mycket goda språkkunskaper också ha specialistkunskap inom det ämnesområde som skall översättas. Som beställare är det tryggt att veta att vi är Öppnar intern länk i nuvarande fönstercertifierade enligt ISO17100 och att vi kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led.     

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess, såväl våra översättare som projektledare och övrig administrativ personal är bundna av sekretessavtal. Vi följer normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.    

Säker betalning online

Du kan betala för din översättning med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning. Vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsterbetalningslösning är certifierad och vi kontrolleras årligen för att säkra att vi har högsta möjliga säkerhet i vårt system. Värt att notera är att vi ej har tillgång till några kunddata utan att alla transaktioner sker i kreditkortsföretagens system.

Har du frågor eller behöver råd och/eller hjälp så står vi gärna till tjänst, du når oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningstjänst online och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi utför översättning mellan 30 av de största språken direkt online.