The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Auktoriserad översättningsbyrå

The Native Translator utför som en av få översättningsbyråer auktoriserad översättning direkt över internet, vi är en översättningsbyrå certifierad både i Europa och Nordamerika. 

Det är viktigt att notera att det inte finns auktoriserade översättningsbyråer, en översättningsbyrå kan inte vara auktoriserad, det kan endast en översättare vara. En översättningsbyrå kan dock vara certifierad och The Native Translator är certifierad enligt både ISO-17100 och CAN/CGSB-131.10.

Auktoriserade översättare till 25 språk

De översättare som arbetar för oss är auktoriserade översättare vad gäller översättning inom Sverige och certifierade översättare när det gäller översättningar internationellt. Certifierad översättare är den term som används internationellt och motsvarar den svenska auktoriserad översättare. I Sverige är det Kammarkollegiet som certifierar översättare utomlands är det motsvarande organisationer eller ofta domstolar.

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Utöver ämneskompetens så översätter våra översättare endast till sitt modersmål ett språk som talas i det land där de bor och lever. Detta gäller oavsett om det är Opens internal link in current windowauktoriserade översättare eller våra facköversättare. Önskar du att översätta till franska så kommer översättningen att göras av en professionell översättare som är född och bor lever i Frankrike och som är certifierad av en fransk domstol. Allt detta för att säkra att översättningen på alla sätt håller högsta kvalitet, att det språk som används i översättningen är ”upp to date” och har följt med språkutvecklingen.

Enbart facköversättare och auktoriserade översättare

Inom The Translator Group som är en global översättningsbyrå där The Native Translator är en del använder vi utöver auktoriserade översättare endast facköversättare.  Att vara lingvist och språkkunnig innebär naturligtvis inte att man kan terminologin inom alla fackområden och för att översätta dokument och texter inom t.ex. juridik, medicin, teknik så krävs det översättare som har en djupgående kunskap inom respektive fackområde, som kan terminologin. Det räcker inte med att en översättning är språkligt korrekt, den använda terminologin måste också vara det.

Vår kvalitetsgaranti 

Vi lämnar kvalitetsgaranti på alla våra översättningar. De kvalitetsprocedurer vi använder säkrar dig att den översättningen vi levererar är språkligt och terminologiskt korrekt, användbar/publicerbar utan ytterligare bearbetning. Skulle vi mot förmodan gjort ett fel, så arbetar vi med texten till dess du är nöjd och självklart utan kostnad.

Professionella översättningar mellan 25 språk direkt online

Direkt över internet hanterar vi översättning mellan 25 språk, om det språk du behöver hjälp med inte finnas bland de 25 så skall du Opens window for sending emailkontakta oss så hjälper vi dig i alla fall. Inom vår företagsservice Opens external link in new windowThe Business Translator så hanterar vi över 140 olika språk och här kan vi med säkerhet hantera ditt uppdrag även om det är mellan några av världens mindre språk.

Hur beställer man då en auktoriserad översättning

Du laddar upp ditt dokument i vår portal Opens internal link in current windowVISA OFFERT, väljer från vilket språk du vill översätta och till vilket målspråk. Du väljer ämnesområde och om du är i tvivel så välj ”annat” så avgör vi själva inom vilket ämnesområde texten är. Du laddar upp ditt/dina dokument alternativt skriver in en text i textrutan. I nästa steg får du veta hur mycket det kostar och du skall här välja om du önskar att vi sänder ett original med posten.

Vi levererar en mail med en länk varifrån du kan ladda ned en PDF kopia av din översättning så snart den är färdig. I en auktoriserad översättning är dokumentet stämplat av översättaren, är det en certifierad översättning så kan det följa med ett dokument som intygar att det är en certifierad översättning, utseendet skiljer något från land till land. Originalet, om du beställt ett sådant kommer med posten och detta tar normalt 2-5 dagar.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.