The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Auktoriserad översättning till ukrainska

Auktoriserad översättning i Ukraina

I Ukraina finns inte ett auktoriseringssystem motsvarande det svenska med en offentlig auktorisation. Istället så notariseras översättningar som skall användas i offentliga sammanhang dvs. myndigheter, domstolar och i samband med kommersiella kontrakt och avtal. 

Notariseringen innebär att en erkänd översättningsbyrå låter en notarie stämpla dokumentet och därmed intyga att översättningen är utförd av en kompetent översättare.

Vi tillhandahåller notariserade översättningar mellan svenska och ukrainska, ukrainska och svenska samt mellan ukrainska och ytterligare 25 språk. Till skillnad från en svensk auktoriserad översättning som normalt sett endast görs inom finansiell och juridisk översättning så kan en notariserad översättning göras inom alla fackområden.

Genom The Native Translator kan du därmed få utfört notariserad ukrainsk översättning inom:

  • Finans och ekonomi
  • Juridik, kontrakt och avtal, domar mm.
  • Tekniska fackområden
  • Medicinska fackområden

Vi samarbetar med en notarie i Kiev och kan därför inom 1-2 dagar tillhandahålla ukrainska notariserade översättningar, ukrainska översättningar som accepteras av myndigheter och domstolar både i Ukraina och i Sverige.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess och följer rekommendationerna i ISO 27000.

Kontakt och övriga frågor

Kontakta oss via Opens window for sending emaile-post om du behöver mer information.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.