The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättning till ukrainska

Auktoriserad översättning i Ukraina

I Ukraina finns inte ett auktoriseringssystem motsvarande det svenska med en offentlig auktorisation. Istället så notariseras översättningar som skall användas i offentliga sammanhang dvs. myndigheter, domstolar och i samband med kommersiella kontrakt och avtal. Notariseringen innebär att en erkänd översättningsbyrå låter en notarie stämpla dokumentet och därmed intyga att översättningen är utförd av en kompetent översättare.

Vi samarbetar med en notarie i Kiev och kan därför inom 1-2 dagar tillhandahålla ukrainska notariserade översättningar, ukrainska översättningar som accepteras av myndigheter och domstolar både i Ukraina och i Sverige.

Vi tillhandahåller notariserade översättningar mellan svenska och ukrainska, ukrainska och svenska samt mellan ukrainska och ytterligare 25 språk. Till skillnad från en svensk auktoriserad översättning som normalt sett endast görs inom finansiell och juridisk översättning så kan en notariserad översättning göras inom alla fackområden.

Modersmålsprincipen vid översättning till och från ukrainska

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna när det gäller professionell översättning till och från ukrainska och oerhört viktig när vi skall välja översättare till ditt uppdrag. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med ukrainska som modersmål översätter till ukrainska, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Genom The Native Translator kan du därmed få utfört notariserad ukrainsk översättning inom:

  • Finans och ekonomi
  • Juridik, kontrakt och avtal, domar mm.
  • Tekniska fackområden
  • Medicinska fackområden

Sekretess är naturligtvis en självklarhet

Vi hanterar mycket stora mängder känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. All personal både administrativ personal, projektledare och våra ukrainska översättare är omfattade av sekretessavtal. Auktoriserade översättare har dessutom en lagstadgad tystnadsplikt.

Här kan du få mer information om översättning till ukrainska

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning till och från ukrainska direkt över internet.