The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Vi är specialiserade på auktoriserad översättning till och från kinesiska

Av Kammarkollegiet auktoriserad översättare från svenska till kinesiska och kinesiska till svenska.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad global översättningsbyrå specialiserad på auktoriserad översättning. Våra auktoriserade översättare till kinesiska anlitas av multinationella företag, myndigheter, advokatbyråer men också privatpersoner. Vi utför auktoriserad översättning till och från kinesiska av finansiella och juridiska handlingar inom bl.a. bolagsrätt, avtalsrätt, immaterialrätt, skiljeförfaranden, bank- och finansrätt, familjerätt och arvsrätt men också personliga dokument som domar, betyg, personbevis, vigselbevis, födelsebevis, körkort, pass mm.

Auktoriserad översättning till och från kinesiska – så här beställer du.

I vår Opens internal link in current windowportal väljer du källspråk och målspråk och laddar upp det dokument som du vill översätta. Nu väljer du om dokumentet skall översättas av en auktoriserad kinesisk översättare och om du önskar att vi sänder dig ett original. En PDF kopia på originalet (med stämpel) sänds över email så snart översättningen är klar och om du önskar ett original så kommer detta med posten inom 2-5 dagar.

Kvalitet du kan lita på

Att välja rätt översättningsbyrå och översättare är avgörande för ett bra resultat. Översättaren måste utöver mycket goda språkkunskaper också ha specialistkunskap inom det ämnesområde som skall översättas. Våra översättare är universitetsutbildade, har minimum 5 års erfarenhet som översättare och översätter självklart endast till sitt modersmål. Som beställare är det tryggt att veta att vi är certifierade enligt ISO17100 och kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess. Vi följer normen ISO 27000 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Kontakt

Behöver du mer information så når du oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla facköversättning och auktoriserad översättning till och från kinesiska direkt över internet.