The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Auktoriserad översättning samt facköversättning inom juridik, finans, medicin samt teknik till och från grekiska.

Professionell översättning från svenska till grekiska och grekiska till svenska, du beställer direkt online.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå som utför kvalitetssäkrad auktoriserad översättning och facköversättning från svenska till grekiska och grekiska till svenska. Vi lever upp till mycket högt ställda kvalitetskrav och vi kan garantera grekiska översättningar av mycket hög kvalité.

Du kan beställa en auktoriserad översättning eller kvalificerad facköversättning till och från grekiska direkt online, du får en gratis offert på under 1 minut. Öppnar intern länk i nuvarande fönsterOffert översättning grekiska.

Vi översätter de flesta typer av dokument och texter till och från grekiska

Vi översätter i princip alla typer av dokument och texter till och från grekiska. Vi kan hjälpa dig med en facköversättning eller auktoriserad översättning av juridiska texter som kontrakt och avtal, rättsprotokoll, betyg, registreringsbevis, körkort, medicinska texter, medicinska studier, patientjournaler, pressmeddelanden, tekniska manualer, webbtexter m.m. från svenska till grekiska eller grekiska till svenska.

Auktoriserad översättning av dokument till och från grekiska

Vi utför auktoriserad översättning av dokument från svenska till grekiska och grekiska till svenska och du kan beställa direkt online. Vi översätter bl.a. affärsplaner, finansiella rapporter, kontrakt och avtal, betyg, domar, personbevis, kontoutdrag mm. Våra översättare är auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige men för översättningar till grekiska använder vi huvudsakligen översättare auktoriserade i Grekland. Orsaken till att vi använder översättare auktoriserade i det land där översättningen skall användas är att du som kund aldrig skall ha problem med få din översättning accepterad. En översättning gjord av en i Sverige av Kammarkollegiet auktoriserad grekisk översättare måste oftast förses med en Apostille hos Notarius Publicus och/eller legaliseras hos Regeringskansliets juridiska expedition för att bli accepterad.

Facköversättning av texter och dokument från svenska till grekiska

Vi fokuserar på högkvalitativ översättning inom juridik, finans, medicin samt teknik och är idag en av de ledande översättningsbyråerna online. Bland våra kunder finner du myndigheter, multinationella företag, ideella organisationer och privatpersoner över hela världen.

Med facköversättning menar vi översättning som kräver specialistkompetens av översättaren t.ex. vid översättning av en patientjournal där översättaren måste ha medicinsk kompetens. Detsamma gäller översättning av juridiska dokument då detta ställer mycket höga krav på en översättares förmåga att inte enbart föra över en text till ett annat språk men även att i grunden förstå den juridiska processen och terminologin. Den juridiska översättarens roll innebär att han/hon skall göra dokumenten tillgängliga för en publik i ett annat juridiskt system, detta ställer höga krav på översättarens förståelse av de juridiska systemen i länderna vars språk han översätter till eller från.

Vi utför kvalificerad översättning mellan svenska och grekiska inom följande ämnesområden.

  • Teknisk översättning
  • Finansöversättning
  • Juridisk översättning
  • Översättning inom medicin, medicinteknik och pharmakologi
  • Översättning och loalisering av Webbsidor

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument. Laddar du upp dina dokument i vår portal så får du din offert omgående

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Här får du en offert, det tar mindre än en minut!