The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell översättning bulgariska

Auktoriserad översättning och facköversättning till och från bulgariska inom juridik, finans, medicin och teknologi

The Native Translator är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå och branschledande inom kvalificerad översättning online bland annat till och från bulgariska. Vi är internationellt erkända (Commone Sense Advisory Boston consulting firm) som en av de globalt ledande översättningsbyråerna och respekteras för vår kvalitet, korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser. Här kan du beställa en auktoriserad översättning eller en facköversättning inom juridik, finans, medicin eller teknik från svenska till bulgariska eller bulgariska till svenska och över 30 andra språk. Vi använder enbart universitetsutbidade översättare, bulgariska översättare som översätter till sitt modersmål och har kompetens inom det ämnesområde de översätter.

Auktoriserad översättning till och från bulgariska

Vi urför auktoriserad översättning både från svenska till bulgariska och bulgariska till svenska. Behöver du översätta ett betyg, en dom, ett personbevis eller andra dokument som skall presenteras för en myndighet, ett universitet eller kanske en potentiell arbetsgivare så kan du utgå ifrån att översättningen måste vara auktoriserad, auktorisationen är en kvalitetsstämpel. Beställer du en auktoriserad översättning från svenska till bulgariska så använder vi en bulgarisk statsauktoriserad översättare, behöver du översätta från bulgariska till svenska så kommer översättningen att så långt möjligt genomföras av en bulgarisk översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet. Vi använder alltid så långt möjligt översättare auktoriserade i det land där översättningen skall användas för att du som kund aldrig skall ha problem med få din översättning accepterad. En översättning gjord av en svensk auktoriserad översättare måste oftast förses med en Opens external link in new windowApostille hos Opens external link in new windowNotarius Publicus och/eller legaliseras hos Opens external link in new windowRegeringskansliets juridiska expedition för att bli accepterad utomlands.

Vi kan hjälpa dig med en översättning till och från bulgariska inom:

  • Teknisk översättning
  • Finansöversättning
  • Juridisk översättning
  • Marknadsföringsöversättning och lokalisering
  • Medicinsk- och läkemedelsöversättning
  • Webbsideöversättning och lokalisering

Modersmålsprincipen ett kvalitetskrav

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna och ett kvalitetskrav när det gäller professionell översättning. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med bulgariska som modersmål översätter till bulgariska, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Kvalitetssäkrad översättning i enlighet med ISO 17100

Vi är kvalitetscertifierade sedan 2011 och från 2015 enligt den då nya ISO standarden ISO 17100. Att vara ISO certifierad innebär att vi tagit kostnaden och det stora arbetet att dokumentera och kvalitetssäkra alla våra procedurer, allt från krav på och rekrytering av översättare till kvalitetssäkring av varje individuell översättning som vi utför. Som exempel kan vi nämna att vi enbart använder universitetsutbildade professionella heltidsöversättare med specialisering inom det ämnesområde de översätter. Samtliga översättningar korrekturläses av en andra översättare med samma kvalifikationer som den som genomförde översättningen. Att vi lever upp till kriterierna i vår certifiering kontrolleras löpande av den organisation som certifierade oss. Att vi är en kvalitetscertifierad översättningsbyrå bulgariska innebär också att vi lämnar kvalitetsgaranti på de översättningar som vi genomför.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vad kostar en översättning

Ladda upp ditt dokument direkt i vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsteröversättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en bulgarisk översättning. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post, vi försöker att svara inom 30 minuter.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till och från bulgariska direkt över internet.